زیست شناسی یکی از گسترده ترین شاخه های علوم بوده وبه بررسی تمام انواع موجودات زنده در عالم می پردازد. این دسته دارای گرایش های متنوعی از قبیل: سلولی ومولکولی- میکروبیولوژی ژنتیک- بیوشیمی- بیوفیزیک- علوم گیاهی- علوم جانوری وبیوتکنولوژی می باشد که گویای تنوع بسیار زیاد در مباحث مورد بررسی در این رشته است.علم زیست شناسی اطلاعات پایه ای ذیقیمتی را در اختیار سایر رشته ها مانند پژشکی- داروسازی-کشاورزی- علوم تغذیه وغیره قرار می دهد.

گروه زیست شناسی دانشگاه زنجان در سال 1381 با پذیرش 25 دانشجو در مقطع کارشناسی وگرایش عمومی، کار خود را آغاز کرد. ار نظر تعداد اعضاء هیأت علمی ثابت در سالهای اخیر، توسعه زیادی در این گروه صورت گرفته است. بطوریکه در حال حاضر 13 عضو هیأت علمی ثابت در این گروه مشغول به کار هستند. از سال 1390 جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد با تأسیس رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی آغاز گردید. وسپس با جذب دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته های بیوشیمی وبیوسیستماتیک جانوری بخش تحصیلات تکمیلی گروه نیز توسعه پیدا کرد. همچنین درخواست تأسیس در رشته های دیگر در مقطع کارشناسی ارشد ژنتیک وبیوفیزیک و دکتری بیوسیستماتیک جانوری و بیوشیمی در برنامه کاری گروه قرار دارد.

 

دانلود

   

 http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png   

معرفی گروه زیست شناسی


ارتباط با زیست شناسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید