خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29724   بروزرسانی: 20-12-1402

Emarn Heshmati
عمران حشمتی
دانشیار

پست الکترونيکی
see below پایین را ببینید       
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/heshmati-emran

تلفن
   (+98)243305254   +98 (0) 24 3305 2531

فکس
   +98 (0) 24 3228 (+98)242543

آدرس 
زنجان- دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، ،ص پ 313-45195

 

لطفا متناسب با موضوع، از ایمیل‌های زیر استفاده نمایید: 

مسائل اداری و دانشگاهی                                                                                     heshmati[at]znu.ac.ir 
موضوعات عمومی                                                                                    heshmati.emran[at]gmail.com
موضوعات علمی در زمینه بیوفیزیک، بیوانفورماتیک و تکالیف دانشجویان                       compbioph[at]gmail.com
موضوعات علمی مرتبط با نوروساینس، روان‌درمانی و روانشناسی             3rdwavepsychotherapy[at]gmail.com