خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35664   بروزرسانی: 16-10-1402

Khosrow Khalifeh
خسرو خلیفه
دانشیار

پست الکترونيکی
khalifeh@znu.ac.ir      khalifeh393@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/khalifeh-khosrow

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4279

آدرس 
زنجان- دانشگاه سراسری زنجان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، ،ص پ 45371-38791