بروزرسانی: 11-4-1403
دروس

 

برنامه ترمی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه درسی  رشته زیست شناسی جانوری

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه درسی  رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

برنامه درسی  رشته زیست شناسی گیاهی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

 

معرفی رشته های زیست شناسی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

  برنامه ترمی دروس کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

  برنامه ترمی دروس کارشناسی ارشد بیوشیمی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

  برنامه ترمی دروس کارشناسی ارشد فیزیولوژِ گیاهی

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/sciences/images/Icon/PDF-Icon.png

  دروس ترمی زیست شناسی عمومی 96 و ماقبل

 

بازدید امروز: 3


ارتباط با زیست شناسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید