بروزرسانی: 9-3-1403
آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری

نوع آزمایشگاه:   مکان:-

  نام شماره تماس ایمیل
معرفی

این آزمایشگاه در طبقه همکف ساختمان شیمی قرار دارد. در این آزمایشگاه، دانشجویان کارشناسی ارشد رشته بیوسیستماتیک جانوری بخش عملی پایان نامه خود را انجام می دهند. 

زمینه های فعالیت

در این آزمایشگاه، فعالیت های مرتبط با پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشجویان رشته بیوسیستماتیک جانوری و همچنین طرح های تحقیقاتی اعضای پژوهشی مرتبط با این آزمایشگاه انجام می گیرد. این فعالیت بویژه در ارتباط با نگهداری، شناسایی و بررسی جنبه های مختلف زندگی جورپایان خشکیزی، عقرب ها و جوندگان است. همچنین فعالیت های فیزیولوژی در زمینه علوم اعصاب رفتاری شامل رفتارهای جستجوگرانه، اضطراب، افسردگی، درد، حافظه و یادگیری و ترجیح مکان شرطی روی موش های کوچک آزمایشگاهی شده انجام می گیرد.

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه     

در آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری تعداد 2 دستگاه میکروسکوپ نوری (مجهز به دوربین)، 2 دستگاه استریومیکروسکوپ، میکروسانتریفوژ، حمام آب گرم یا بن ماری، یک دستگاه یخچال فریزر، استریوتاکس و قفسه های نگهداری نمونه وجود دارد.

اعضای پژوهشی آزمایشگاه     

خانم دکتر محدثه ابراهیمی، آقای دکتر قاسم محمدی کاشانی


ارتباط با زیست شناسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید