بروزرسانی: 9-3-1403
آزمایشگاه بیوفیزیک محاسباتی

نوع آزمایشگاه:   مکان:-

  نام شماره تماس ایمیل
معرفی

این آزمایشگاه در طبقه اول ساختمان فیزیک قرار داشته و دارای یک کامپیوتر محاسباتی مجهز به بسته نرم‌افزاری گرومکس با قابلیت انجام محاسبات دینامیک مولکولی بر روی درشت‌مولکول‌های زیستی و مخصوصا پروتئین‌ها است.

زمینه های فعالیت

دانشجویان کارشناسی ارشد که در حوزه محاسبات دینامیک مولکولی، داکینگ مولکولی و طراحی دارو فعالیت می‌کنند، در این آزمایشگاه مشغول انجام فعالیت‌های علمی هستند. علاوه بر امور محاسباتی، در این آزمایشگاه مدل‌سازی داده‌های آزمایشگاهی و انجام مطالعات بیوانفورماتیک در تکمیل داده‌های آزمایشگاهی نیز انجام می‌گیرد. از دیگر فعالیت‌های جاری در این آزمایشگاه، طراحی جهش‌ از دیدگاه‌های کاربردی جهت بهبود ساختار و عملکرد پروتئین‌ها در شرایط صنعتی است. با توجه به وجود تخصص‌ مکمل در بخش آزمایشگاهی، پروتئین‌های جهش‌یافته، به صورت نوترکیب در سیستم بیان باکتریایی تولید و مشخصه‌بندی می‌شوند.   

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه     

در حال حاضر، یک کامپیوتر محاسباتی با سطح سخت‌افزاری متوسط در این آزمایشگاه مستقر بوده و امید می‌رود که در آینده از طریق ارتقای سطح محاسباتی با تهیه کامپیوتر جدید، امکان ارائه خدمات جهت درآمدزایی نیز فراهم شود.  

اعضای پژوهشی آزمایشگاه     

دکتر خسرو خلیفه، دکتر عمران حشمتی


ارتباط با زیست شناسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید