بروزرسانی: 9-12-1402
آزمایشگاه جانورشناسی

نوع آزمایشگاه:   مکان:دانشکده علوم- ساختمان فیزیک- طبقه اول

  نام شماره تماس ایمیل
کارشناس آزمایشگاه خانم سیده نفیسه آل یاسین 02433052823 sn.aliyasin@znu.ac.ir
معرفی

در آزمایشگاه زیست شناسی جانوری واحدهای آزمایشگاهی :

 مبانی جانورشناسی – جانورشناسی بی مهرگان – جانورشناسی مهره داران – مبانی فیزیولوژی جانوری – فیزیولوژی 1 - فیزیولوژی اعصاب – بافت شناسی – جنین شناسی – انگل شناسی ارایه می گردد .

همچنین از فضا و امکانات و دستگاه های این آزمایشگاه جهت انجام کارهای  مربوط به پایان نامه های دانشجویان زیست شناسی و کارهای پژوهشی اساتید گروه استفاده میشود .

زمینه های فعالیت

ارائه دروس مبانی جانورشناسی – جانورشناسی بی مهرگان – جانورشناسی مهره داران – مبانی فیزیولوژی جانوری – فیزیولوژی 1 - فیزیولوژی اعصاب – بافت شناسی – جنین شناسی – انگل شناسی و انجام کارهای مربوط به پایان نامه های دانشجویان زیست شناسی و کارهای پژوهشی اساتید گروه 

 

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه     

در این آزمایشگاه  تعداد 5 دستگاه میکروسکوپ و 4 دستگاه استریومیکروسکوپ  و دستگاه میکروسانتریفوژ و ترازوی دیجیتالی 3 صفر و هات پلیت و پی اچ متر و حمام آب گرم یا بن ماری و یک دستگاه یخچال فریزر و اسپیرومتری  جهت انجام آزمایشات موجود میباشد . 


ارتباط با زیست شناسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید