بروزرسانی: 9-3-1403
آزمايشگاه تحقيقاتي زيست_شناسي مولکولي

نوع آزمایشگاه:   مکان:-

  نام شماره تماس ایمیل
معرفی

این آزمایشگاه در طبقه اول ساختمان فیزیک قرار داشته و زمینه فعالیت آن حوزه زیست‌شناسی مولکولی است.

زمینه های فعالیت

دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی که در سطح ژن و پروتئین فعالیت می‌کنند، بخش عمده پژوهش خود را در این ازمایشگاه به انجام می‌رسانند. این فعالیت‌ها شامل تولید پروتئین‌های نوترکیب و جهش‌یافته مختلف از دو سیستم بیان حاوی ژن آنزیم کندروئیتیناز و همچنین فوتوپروتئین نمیوپسین است.  علاوه بر این، شناسایی و مشخصه‌بندی ژن‌های خاص مرتبط با پروتئین‌های مختلف از میکرواورگانیسم‌ها و گونه‌های بومی مختلف در این آزمایشگاه به انجام می‌رسد. فعالیت‌های تکمیلی برخی از این پژوهش‌ها در آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی و کشت سلول ادامه پیدا می‌کند.

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه     

در حال حاضر، این آزمایشگاه دارای یخچال دیپ فریزر، یخچال معمولی و آزمایشگاهی، سانترفیوژ، دستگاه PCR، میکروفیوژ، ژل داک، انکوباتور، اتوکلاو، میکروفیوژ، سونیکاتور، بن‌ماری و سیستم الکتروفورز است.

اعضای پژوهشی آزمایشگاه     

دکتر وجیهه اسکندری، دکتر فروزان قاسمیان، دکتر مرضیه دهقان، دکتر سیده اکرم شیردل


ارتباط با زیست شناسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید