بروزرسانی: 9-3-1403
آزمايشگاه نانوبيوتکنولوژي و کشت سلول

نوع آزمایشگاه:   مکان:-

  نام شماره تماس ایمیل
معرفی

این آزمایشگاه، مکمل آزمایشگاه تحقیقاتی زیست‌شناسی مولکولی بوده و در طبقه همکف ساختمان فیزیک قرار دارد.

زمینه های فعالیت

دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی که در حوزه سلولی فعالیت می‌کنند، کل مراحل کشت سلول را در این آزمایشگاه انجام می‌دهند. در این راستا، تاثیر انواع مختلف متابولیت‌ها، ذرات نانو و ترکیبات دیگر بر ویژگی‌های مرتبط با رشد و تکثیر رده های سلولی مختلف از جمله سلول‌های سرطانی بررسی و گزارش می‌شود. علاوه بر این، دانشجویانی که در سطح پروتئین فعالیت می‌کنند، جهت بررسی فعالیت و پایداری پروتئین از دستگاه‌های اسپکتروسکوپی مستقر در این آزمایشگاه استفاده می‌کنند.   

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه     

این آزمایشگاه از نظر فیزیکی دارای دو بخش مجزا است که فضای داخلی‌تر آزمایشگاه جهت کنترل آلودگی تقریبا ایزوله شده و دارای یک هود مناسب برای کشت سلول همراه با یک دستگاه میکروسکوپ و یک دستگاه مینی‌سانترفیوژ است.  

همچنین یک دستگاه انکوباتور CO2 همراه با یک تانک ازت مایع در فضای اول آزمایشگاه است. دستگاه اسپکتروفتومتر جذبی و همچنین یک دستگاه اسپکترومتر لومینومتر نیز در اتاق ورودی قرار دارد که به ترتیب برای بررسی فعالیت آنزیم‌ها و فوتوپروتئین‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اعضای پژوهشی آزمایشگاه     

دکتر وجیهه اسکندری، دکتر فروزان قاسمیان، دکتر مرضیه دهقان، دکتر سیده اکرم شیردل


ارتباط با زیست شناسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید